Senior Service Designer

Mikko Henrik Huotari
+358456767666
twitter.com/stimpy4prez
micro.blog/mikko

Oleelliset attribuuttini
 • 35-vuotias
 • Ihmistaidot, tiimikommunikaatio 
 • Luonteinen uteliaisuus ja jatkuva oppiminen
 • Machine Learning, automaatio, tehokkuus, työnkulun optimointi, teknologia, cutting edge -työvälineet
 • 10 vuoden työkokemus visuaalisesta viestinnästä, web- ja ohjelmistokehityksestä, markkinoinnista, projektinhallinnasta ja tiimien vetämisestä
 • Psykologia, holistinen näkemys organisaatioiden toimintaan
 • Perustellut ratkaisut ja tulosten mitattavuus
 • Selkeys
 • Rakettitiede 🚀❤️
Taustaa

Olen koulutukseltani graafinen suunnittelija mutta omaksun intohimoisesti ydinosaamiseni tueksi valtavasti muita ammattitaitoja ja kokemusta esimerkiksi markkinointisuunnittelusta, konseptisuunnittelusta, projektipäällikkyyksistä, palvelukehityksestä, koneälystä, neuroverkoista, tuotteistamisesta, teollisesta muotoilusta, ohjelmoinnista ja ohjelmistokehityksestä, tuotantolinjoista, robotiikasta, materiaalitieteestä, informaatio- ja integraatioarkkitehtuurista, ihmisten käyttäytymistutkimuksesta ja kouluttamisesta.

Minut rekrytoitiin valmistumiseni jälkeen 2006 markkinointi- ja myynninedistämistoimistoon, jossa nousin osakkaaksi 2009. Kokemukseni yritystoiminnasta ja henkilöstöhallinnasta ovat opettaneet ajattelemaan strategisesti, tunnistamaan ja analysoimaan asiakkaideni kilpailuetuja ja haasteita toimialoillaan, rekrytointi- ja päätöksentekoprosessien riskejä, vähentämään ulkoisen ja sisäisen viestinnän ja prosessien kehittämisen kitkaa sekä edistämään henkilöstön hyvinvointia ja tukemaan tiimien muodostumista ja innovointia organisaation joka tasolla.

Olen kuin kotonani tilanteessa kuin tilanteessa ja nautin vaihtelevasta työnkuvasta

Siirryn saumattomasti abstraktioiden ja epävarmuuksien käsittelystä keskustelemaan UX-tiimin ja koodarien kanssa sovelluksen implementaatiodetaileista. Asiakaspalaverit, johtoryhmälle presentointi tai julkinen puhuminen nostavat pulssia positiivisesti kun innostun vuorovaikutustilanteista ja ideoinnista – oli kohtaaminen Slackissa tai kasvotusten.

Ihmisläheinen tapani toimia, kuuntelu ja ratkaisujen perustelu objektiivisesti ovat kulmakiviä työssäni.

Nykyisessä kehitystyössäni olen nauttinut erityisesti workshopien suunnittelusta ja vetämisestä henkilökunnalle. Olen nähnyt konkreettisesti miten palvelualttiudella, empatialla ja ehtymättömällä omalla innostuksellaan pystyy olemaan katalyyttinä muutokselle.

Tunnen onnistuneeni erityisen hyvin kun monimutkainen ongelma ratkeaa huolellisesti suunnittelulla ja toteutetulla ratkaisulla tai tiimini on helpottanut asiakkaani arkea ja edistänyt heidän menestymistään.

Uskon 100 % että käyttökokemus, automaatio, koneälyn hyödyntäminen ja matalan kynnyksen kollaboraation tukeminen taustalla jatkuvasti tapahtuvaan digitaitojen ylläpitoon ovat ratkaisevassa asemassa jokaisessa organisaatiossa joka haluaa säilyttää kilpailukykynsä tulevien 5–15 vuoden aikana.

Olisin superkiinnostunut kuulemaan tarkemmin projekteistanne ja prosesseistanne – mutta ennen kaikkea tutustumaan tiimeihinne! 👋🏻☕

Vuoden määräaikainen työsopimukseni kehitystyöntekijänä 80+ hlön Silta-Valmennusyhdistyksessä on päättymässä kesäkuun lopulla. Yhdistyksen kehityspäällikkö Mira Roine +358408682127 antaa halutessanne suosituksen ja lisätietoja mm. sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehitysprojekteista, joissa olin suunnittelijana ja teknisenä toteuttajana sekä henkilökunnan kouluttajana.

Työ- ja historiani vielä lyhyesti
 • Swift-ohjelmointikielen ja Xcode-kehitysympäristön opiskelu, 2014–
 • Sisäisten järjestelmien ja viestinnän kehittäjä, kouluttaja / Silta-Valmennusyhdistys ry / huhtikuu 2016– kesäkuu 2017
 • Projektipäällikkö, front end -suunnittelija, elokuvaaja, editoija, ohjaaja / freelancer 2013–2016
 • AD, osakas / Markkinointitoimisto Deeper Oy, 2009–2013
 • Graafinen suunnittelija / Markkinointitoimisto Expression Oy,  2006–2009 Oy
 • Graafisen suunnittelun ammattitutkinto 2005

Aurinkoista kesää solitalaisille ja toivottavasti kuulen teistä pian! ☀️

Millikodit Yritysilmeen ja nettisivun sekä toiminnallisuuksien ideointi yhdessä markkinointisuunnittelijan kanssa, sekä pitkälle viety ehdotus jo tarjouskilpailuvaiheessa. Tarjouskilpailun jälkeen kommentointikierrokset sekä assettien finalisointi tuotantoon. Toiminnallisuuksien speksaus tapahtui kommentointikierrosten yhteydessä toimiston devin kanssa. Tuotanto toimiston ulkopuolella.

Kotosalla YH-Kodit Oy Yritysilmeen, viestinnän ja nettisivun uudistusehdotus tarjouskilpailua varten. Toteutus yhdessä markkinointisuunnittelijoiden ja toimiston devin kanssa. Kotosalla-konsepti on palvelu iäkkäille mutta aktiivisille ihmisille, joiden  asumisen tarpeet eroavat tavanomaisista palvelutalo- tai muiden iäkkäiden ihmisten asumisen palveluista. Ehdotus, assetit ja toiminnallisuuksien speksaus toimitettiin asiakkaalle.

Virca Kassa Nettisivujen visuaalinen suunnittelu kassapalvelusta sekä tuotekuvaus, kompositio ja animointi. Toiminnallisuuksien speksaus yhdessä toimiston devin kanssa. Tekninen toteutus toimiston sisällä.

Gylling Accounting Extranet Asiakasportaaliprojekti johon minulta tilattiin alihankkijana viime metreillä asiakkaan brändin mukainen visuaalinen konseptointi, UI-assetit ja käyttökokemuksen parannukset devitiimin resurssien puitteissa. Järjestelmä oli menossa julkaisuun lähes Drupalin oletusteemalla ja silloisen tuotantoversion analyysin pohjalta ehdottamani UI- ja UX-muutokset priorisoitiin yhdessä tilitoimiston sisäisen devitiimin kanssa keskittyen kirjautumisprosessiin, dashboard-näkymän kuvaajien ja yleisesti taulukoiden selkeyttämiseen. Järjestelmän latensseja kompensoitiin erilaisilla latausanimaatioilla ja spinnereillä, jolloin voitiin kiertää tiettyjä järjestelmän hitauden aiheuttamia ongelmia sekä yhdistää niihin käyttöönottoa tukevia toimintoja esim viestejä teknisestä tuesta, järjestelmän tilasta tai vinkkejä käyttäjälle.

Esimerkkejä julkaisujen suunnittelusta. Näitä yhdistää että olin vastuussa nollasta lähtien henkilökunta-, asiakas- ja sidosryhmäjulkaisujen visuaalisesta konseptoinnista, suunnittelusta sekä toteutuksesta noudattaen mahdollisesti olemassaolevia brändäystä. Julkaisuissa vastuinani oli suunnittelun lisäksi usein myös kuvatuotanto valokuvauksineen.